Şema Terapi


Şemalar çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca sürekli tekrar eden düşünce, duygu ve davranış kalıplarıdır. Şemalar, çocukluk yaşantıları ile oluştuğundan ve yaşam boyu gelişerek ilerlediğinden, kemikleşen kalıp yapılara sahiptirler. Bu kalıp yapılar, çevreden gelen her bilgiyi anlamada ve edinilen deneyimlerde kişinin düşünce ve duygularını; çevresindekiler ile olan ilişkisini etkiler. Bu nedenle ortaya çıkan davranışlar, geliştirilen şemaya bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu yapıların nerede ve nasıl şekillendiğini anlamak ve fark etmek, değişimi yakalamak için en önemli adımlardan biridir.

Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen Şema Modeli, Bilişsel-Davranışçı Terapi tekniklerini de birleştirerek, şema kalıplarında değişim yaratabilmeyi odak alır. Şema modeline göre, çocukluk yaşantılarından itibaren gelişmeye başlayan şemalar, zamanla işlevsel olmayan düşünce ve davranış kalıplarına dönüşürler. Çocukluk çağında olaylar ve durumlarla baş etmeye yardımcı olan bu şemaların, erişkin yaşlarda kişinin işlevini bozucu olduğu ve bazı kronik durumlarla ilişkilendirebileceği görülmüştür. Bu noktada Şema Terapi, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların fark edilmesine ve tedavi edilmesinde yönelik kuramsal ve uygulamaya yönelik bir model olarak geliştirilen bir psikoterapi yöntemidir.

 

 Jeffrey Young Şema Terapi modelinde 18 farklı şema tanımlamış ve bu şemaları 5 şema alanı altında ayırmıştır. Bu şemalar:

  1. Terk Edilme/İstikrarsızlık
  2. Güvensizlik/Kötüye Kullanılma
  3. Duygusal Yoksunluk
  4. Kusurluluk/Utanç
  5. Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma
  6. Bağımlılık/ Yetersizlik
  7. Hastalıklar ve Tehditler Karşısında Dayanıksızlık
  8. İç içe Geçme/ Gelişmemiş Benlik
  9. Başarısızlık
  10. Hak Görme/Büyüklük

 

 

 

11. Yetersiz Özdenetim

12. Boyun Eğicilik

13. Kendini Feda

14. Onay Arayıcılık

15. Karamsarlık

16. Duyguları Bastırma

17. Yüksek Standartlar

18. Cezalandırıcılık olarak ayrılmaktadırlar.

Merhaba! Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?