Kurumlara Yönelik Danışmanlık

 

Kurumsal psikolojik danışmanlık; şirketlere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına ve çalışanlara; stresle başa çıkabilme, performans arttırma, iletişim, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı gibi konularda hizmetler vermektedir. Kurumlardaki mevcut duruma göre bireylere ve gruplara yönelik; stres yönetimi,  zaman yönetimi ve motivasyon yönetimine yönelik hizmetler de gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuz; çalışanlar arası iletişim, iletişim kopukluğu ve motivasyonun beraber değerlendirildiği aşağıda verilen konu başlıklarını içeren kurumlara yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir.

 

Eğitim içerisinde verilecek olan konu başlıkları:

 • İş Hayatının Yapısı ve Kurum Kültürü
 • Çalışanlar Arası İletişim Türleri
 • Hedefler, Değerler ve İnançlar
 • Kurum Beklentileri ile Çalışan Beklentilerini Beraber Ele Alabilmek
 • Unvan Grupları Arasında İletişim ve Motivasyonun Çalışanlar Arasında Yayılan Zincir Etkisi
 • Sağlıklı İletişimin ve Motivasyonun Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumlu Etkileri (Kendini İşe Yarar Hissetme, Bir gruba-kuruma Ait Hissetme, yaratıcı olma, enerjik hissetme, Hayattan Doyum Sağlama vb.)
 • İletişim Kopukluğu ve Motivasyon Düşüklüğünün Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ( Takdir Görememe-Yaptığı İşten Tatmin Olamama, Kurum İçinde Kendini Değersiz Hissetme, Beklentisinin Karşılanmadığını Düşünme, Haksızlığa Uğradığını Düşünme, endişeli olma hali, gergin ve stresli olma hali vb.)
 • İş Yerinde Yaşanan Olaylar ve Olayların Çalışanlar Tarafından Nasıl Yorumlandığı-Anlaşıldığı (Algısal Çarpıtmalar ve İletişim Kopukluğunun Başladığı Kırmızı Alarm)
 • İşte Kendini Yeterli Hissedebilme (Motivasyonu ve Sağlıklı İletişim Kurma İhtiyaçlarının Arttırılması)
 • Çalışanların Bireysel Farklılıklarını Görebilmek ve Kurum Adına Ortak Hareket Edebilme (Bireylerin İlgi Yetenek ve Becerilerine Göre Görev Dağılımı)-Kazan Kazan İlişkisi
 • Günlük Hayattaki Duygularımızın Çalışma Yaşamına, İş Motivasyonuna ve İş Yerindeki İletişimine Yansımalarını Kontrol Altına Alabilme
 • Çalışanlar Arasında İletişimi Bozan Kurum İçindeki Diğer Riskler
 • Çalışanların Motivasyonunu Düşüren Kurum İçindeki Diğer Riskler
Merhaba! Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?