Edirne Psikolojik Danışmanlık

Edirne Psikolojik Danışmanlık faaliyetleri kişiye yardımı hedef alan rehberlik alanı içinde kendine has nitelikleri olan bir hizmet grubudur. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki psikolojik danışmanlık, tarifi zor kavramlardan biridir. Psikolojik danışmanlık kavramını tanımlama zorluğu, insan problemlerinin çok yönlü, çok boyutlu ve karmaşık oluşuyla ilgilidir.
İnsanın gelişimine ve problemlerinin çözümüne dönük, yani hem geliştirici hem tedavi edici bir çaba olan psikolojik danışmanlık da çok boyutlu ve karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Dolayısıyla eksiksiz bir psikolojik danışma tarifi yapmak neredeyse imkansızdır.

Edirne Psikolojik Danışmanlık Tanımları

 • Edirne Psikolojik Danışmanlık, iki kişinin oluşturduğu bir ortamda, kişilerden birinin kendine ve çevresine daha iyi uyum sağlama becerileri kazanmasına yardım için gerçekleştirilen bir oluşumdur. (F. P. Robinson)
 • Psikolojik danışmanlık, terapistle olan güven verici ilişkiler sonucu, bireyin benlik yapısında ferahlama sağlandığı, daha önceleri bireyce kabul edilmeyen yaşantıların şimdi algılanmaya ve yeni bir benlik tablosu içine yerleştirilmeye başlandığı bir oluşumdur. (C. R. Rogers)
 • Psikolojik danışmanlık, psikoterapist ile bir veya birden fazla danışan arasında, psikoterapistin, insan şahsiyetine ait sistematik bilgilere dayanan psikolojik metotlar kullanarak, danışanın ruh sağlığını geliştirmeye çalıştığı, kişiler arası ilişkilere dayalı bir oluşumdur. (C. H. Patterson)
 • Psikolojik danışmanlık, psikolojik yardım ilişkileri konusunda yetiştirilmiş bir meslek erbabı tarafından plan yapma, karar verme ve kişiler arası ilişkileri için yardım arayan kimsenin davranışlarını etkileyerek, o kimsede büyüyüp gelişme veya değişme sağlamak amacıyla, genel olarak insan doğasına ve davranışına ait elimizde mevcut en son bilgi ve bulgulara dayanan, kendine özgü ilişkiler ve sözlü görüşmeler yoluyla yürütülen bir yardım hizmetidir. (R. H. Byrne)
 • Son olarak Amerikan psikolojik danışma derneği (American Counseling Association) tarafından 1997 yılında kabul edilen profesyonel psikolojik danışmanlık tarifi şöyledir;

“Ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin, bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve meslek gelişimi ile patoloji konularını ele alacak şekilde uygulanması. (American Counseling Association) Bu tanım normal ve gelişimsel problemlerin yanı sıra ciddi psikolojik problemleri de kapsamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Nedir? Süreç Nasıl İlerler?

 • Edirne Psikolojik Danışmanlık bir öğrenme sürecidir.
 • Bir sosyal ortamda gerçekleşir.
 • Süreçte, Edirne Psikolog ve danışan(lar) olmak üzere iki taraf vardır.
 • Psikolojik danışmanlık, meslek elemanı olan psikolojik danışmanın yaptığı bir yardımdır. Bu yardım, psikolojik yöntem ve teknikler yoluyla gerçekleşir.
 • Psikolojik danışmanlıkta amaç, danışanın kendini ve çevresini daha iyi anlayıp kabul ederek, daha etkin seçimler yapma, karar verme ve uyum gösterme yoluyla kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
 • Psikolojik danışmanlık, psikolojik danışman(lar) ile danışan(lar)dan meydana gelen bir sosyal ortamda, danışanın yaşantısında gelişerek kendini gerçekleştirmesine ve problemlerini kendi başına çözebilecek bir olgunluk ve bağımsızlık seviyesine erişmesine yardım için, psikolojik yaklaşımlarla girişilen sistemli ve planlı bir öğrenme ve etkileşim sürecidir.

Edirne Psikolojik Danışmanlık Sürecinde Ne Vardır Ne Yoktur

Edirne Psikolog
 • Bir kuru bilgi verme, öğretme veya öğüt verme yoktur.
 • Herhangi bir şey için zorlama yoktur.
 • Karşılıklı saygı ve insan sıcaklığı vardır.
 • İstek ve kararlarda yetkili ve sorumlu danışandır. Danışman sizi sadece dinler.
 • Psikolojik danışman bir yardım edicidir. Yetişmesi ve mesleki gelişimi açısından bir bilim insanı, uygulama açısından ise sahip olduğu bilgi ve teorileri kendi tarzına uygun olarak kullanan bir sanatkârdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba! Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?