Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi oldukça zorlayıcıdır. Bu süreçte hem aileler hem de ergenlik çağındaki genç yetişkinler bir takım problemler ile karşılaşabilirler.

Kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle daha asi ve öfkeli olabilir. Anne babalar, çocuğun davranışlarındaki bu ani değişimde ve aile kurallarını esnetmek istemesinde sorun yaşayabilirler.

İşte bu geçiş sürecinde çocuğun fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminin aile tarafından en doğru şekilde takip edilerek desteklenmesini sağlayan ergen danışmanlığında süreç; ergenlerle ve anne babalar ile birlikte yürütülmektedir. Ayrıca bu şekildeki bir çalışma, ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Çocuğun daha sağlıklı, pozitif, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılır. Çocuklarının bu zor sürecini anlamaları, sürecin genel özellikleri, aile içindeki beklentiler, ergen karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulması sağlanır.

 • Oyun Terapi
 • Anne Baba Tutumları Boşanma Süreci ve Çocuklar Çocuk Odaklı Aile Terapileri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocukluk Çağı Sorunları (Gece nöbetleri, Alt Islatma, Kardeş Kıskançlığı, Tikler, Uyumsuzluk, Öfke nöbetleri)
 • Davranış Bozuklukları
 • Depresyon
 • Ders başarısızlığı, Ders çalışma teknikleri
 • Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları Kaygı Bozuklukları (Obsesif Kompülsif Bozukluk,
 • Panik Atak ve Panik Bozukluk, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • Okula Hazır Oluş Süreçleri
 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Oyun ve İnternet Bağımlılığı
 • Yas Süreci
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, Blumia, Obezite)
Merhaba! Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?